Reserveer nu! 0031 (0)43-450 1977 of b.g.g. 0031 (0)6-3383 7531 info@karsveld.nl

Musea

Beek: Heemkundig Museum Beek
Voorwerpen uit de streek: landbouwwerktuigen, oude ambachtsgereedschappen van o.a. klompenmakers, sigarenmakers, schoenmakers etc.. Veder een collectie geologische en bandkeramische vondsten uit de prehistorie.

Beek: Elsmuseum met proeflokaal Sint Augsutijn
In het Elsmuseum komt de bezoeker alles te weten over de beroemde Beekse kruidenbitter “Els La Vera”. Er vinden demonstraties plaats van het distilleren van kruiden en elk bezoek wordt ingeleid met een diapresentatie op de voormalige kruidenzolder. Tweemaal per jaar is er in een speciale expositieruimte een wisseltentoonstelling te zien over pre-industriële beroepen. De rondleidingen worden verzorgd door vrijwilligers.

Cadier en Keer: Afrikacentrum
Een collectie beelden, maskers, gebruiksvoorwerpen en muziekinstrumenten geven een beeld van het hedendaagse leven in Afrika. Verder kunnen er kleren worden ontworpen en ook het luisteren naar verhalen behoort tot de mogelijkheden.

Cadier en Keer: Wijnmuseum Caves Cadier en Keer
Dit museum toont een collectie gereedschappen en werktuigen die in de wijngaard en de wijnbottelarij gebruikt worden. Hierbij kan men denken aan een druivenpers, bottelapparatuur, glaswerk, vaten en oude gebruiksvoorwerpen. Bovendien bevindt zich naast het museum een wijngaard. In de nabijgelegen mergelgrotten zijn wijnkelders gemaakt.

Hasselt (België): Nationaal Jenevermuseum
In de Middeleeuwen schreef men al aan jeneverbessen geneeskrachtige eigenschappen toe. De eerste jeneverachtige drankjes waren dan ook als medicijnen bedoeld. Vanaf de zestiende eeuw is brandewijn, gemaakt van wijn of bier en vaak gearomatiseerd met jeneverbessen, heel populair. De echte bloeitijd van de Hasseltse jeneverindustrie is de negentiende eeuw. Het hele verhaal van de lokale en Belgische jeneverindustrie, van korrel tot borrel, is te zien in het Nationaal Jenevermuseum.

Hasselt (België): Stedelijk Modemuseum
De Hasseltse mode- en textielhandel komt vooral na de Tweede Wereldoorlog op gang. Inmiddels lokken stijlvolle kleding, luxueuze accessoires en andere modeartikelen kopers uit de hele Euregio. Het Stedelijk Modemuseum geeft een beeld van de ontwikkeling van de West-Europese kleding vanaf de achttiende eeuw tot heden.

Hasselt (België): Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof
In dit museum is een boeiende collectie archeologische vondsten en kunstschatten uit de regio, een unieke collectie uithangborden en schilderkunst uit de negentiende en twintigste eeuw te zien.

Heerlen: Bezoekerscentrum Schieversheide
Het Bezoekerscentrum ligt aan de rand van de Brunssummerheide, dichtbij Heerlen en Brunssum. Er is een permanente tentoonstelling over o.a. de Brunssummerheide. Drie à vier keer per jaar zijn er wisselende exposities over geologie, landschappen, natuur en milieu.

Heerlen: Stadsgalerij
De vaste gemeentelijke kunstcollectie omvat voornamelijk moderne Nederlandse kunst van na 1945. De volgende stijlen worden vertegenwoordigd: Cobra, Post-cobra, Abstract Expressionisme en Amsterdamse Limburgers. Daarnaast wordt er werk van hedendaagse kunstenaars tentoongesteld.

Heerlen: Thermenmuseum
Het Thermenmuseum dateert uit 1977 en werd gebouwd rond de resten van een Romeins badhuis (uit de tweede tot vierde eeuw na Christus). De collectie geeft aan de hand van bodemvondsten en met behulp van maquettes en reconstructies een beeld van Romeins Heerlen.

Kerkrade: Industrion
In het Industrion maakt u een reis door de tijd. Het is het verhaal van mensen en machines. Beleef de wondere wereld van gisteren, vandaag en morgen. Industrieën en thema’s: steenkolenmijnbouw, glas, metaal, chemie, voedings- en genotsmiddelen, papier- en grafische industrie en de keramieksector. De raakvlakken tussen deze industrieën en de mens en samenleving zijn terug te vinden in onder andere de thema’s: fabriek, straat, industrialisatie, infrastructuur en milieu.

Maastricht: Bonnefantenmuseum
Het nieuwe Bonnefantenmuseum bestaat uit een nieuwbouwgedeelte en uit een gerestaureerd gedeelte van de Wiebengahal. De collectie archeologie bestaat uit bodemvondsten uit Limburg; met name uit de Steentijd, de Romeinse Tijd en de vroege middeleeuwen. De verzameling oude kunst kent als hoofdgroepen: middeleeuwse sculptuur en Italiaanse schilderkunst uit de Zuiderlijke Nederlanden van de zestiende en zeventiende eeuw. Bij de hedendaagse kunst is de aandacht geconcentreerd op een beperkt aantal kunstenaars met als kern de zogenaamde basiscollectie met werken van onder andere Dibbets, Fabro en Serra. Daarnaast bezit het Bonnefantenmuseum een aantal kleinere collectie, zoals Maastrichts aardewerk en zilver.

Valkenburg aan de Geul: Kasteelruïne
Dit kasteel is rond 1245 gebouwd en in 1672 verwoest. Aan de hand van tekeningen, platen en foto’s wordt een beeld gegeven van de bouw van het kasteel.

Valkenburg aan de Geul: Romeinse Catacomben
Deze catacomben zijn een reconstructie van gedeelten van de veertien Romeinse catacomben. De catacomben deden dienst als ondergrondse begraafplaatsen. De reconstructie werd tussen 1909 en 1913 uitgevoerd.

Valkenburg aan de Geul: Steenkolenmijn
Dit is een nagebouwde steenkolenmijn met een grote collectie fossielen. De rondleidingen worden verzorgd door ex-mijnwerkers. Aansluitend is er een mogelijkheid om het ondergrondse Carboon- en mergelfossielenmuseum te bezichtigen.

Valkenburg aan de Geul: Streekmuseum Land van Valkenburg
Het museum is gevestigd in het oude stadhuis van Valkenburg. Het bestaat uit diverse afdelingen; onder andere geologie, archeologie, mergelbewerking, een schutterijkamer en een Romeins gedeelte.